Miljöpolicy

Ventilservice AB arbetar med inköp, konstruktion, tillverkning, montering, försäljning och service av industriventiler. Vår största miljöpåverkan är avfallshantering, energiförbrukning och utsläpp till luft och transporter. I vårt miljöarbete utgör lagar, förordningar och andra krav miniminivån. Vi arbetar kontinuerligt med att, inom teknisk och ekonomisk rimlighet, minska vår miljöpåverkan och förhindra miljöpåverkande utsläpp.

Detta förverkligas genom att:

  • Vi behandlar miljöfrågorna som en naturlig del i företagets processer.
  • Vi förmedlar våra miljökrav till kunder och leverantörer.
  • Vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
  • Vi arbetar för att förhöja miljömedvetandet hos alla anställda.
  • Vi informerar berörda myndigheter och intresserad allmänhet om vårt miljöarbete.